Welkom bij

Voor machinebouw & industrie
met expertise in de tuinbouw en phenotyping.

Voor machinebouw & industrie met expertise in de tuinbouw en phenotyping.

IngenI
Afgeleid van het Latijns [ingenium, ingenii, ingeniosa, ingenita] Wat betekent [natuurlijk vernuft] of [aard, talent, geest] (vgl. ingenieus)

Opgericht in 2021 en geboren uit een drive om de softwarekant in automatiseringsprocessen binnen de tuinbouw en phenotyping naar een hoger niveau te tillen. Door de praktische kijk en aanpak in combinatie met passie voor technologie, heeft Ingeni een no-nonsense mentaliteit waarbij U de klant centraal staat en eenvoud de sleutel is tot succes. Bovendien gaat Ingeni geen uitdaging uit de weg als het gaat om automatisering in het algemeen en dus denkt Ingeni altijd graag met u mee. Ook als het niet met tuinbouw of phenotyping te maken heeft.
Want waar onze wortels liggen, het werken met organische producten, denken wij in veel opzichten een voorsprong te hebben. Als we kijken dat het product zelf:

 • Niet wordt verwerkt in de schoonste omgevingen.
 • Altijd uniek in vorm en gewicht is.
 • Delicaat kan zijn.
 • Nat of droog is.
Ingeni is dus een expert in logistieke procesautomatisering.

Elk proces in de automatisering wordt op elkaar afgestemd, zodat ze optimaal samenwerken. Denk aan continuïteit, beheersbaarheid en productiviteit.

Ingeni heeft daarbij een ruime ervaring in tal van technologieën zoals verschillende identificatiesystemen, vision-systemen, elektrische aandrijftechnieken, meetsystemen. Met andere woorden, een brede gamma van sensoren, actuatoren en telemetrie.

Het verhaal

De oprichter van Ingeni, Nick Thijssen is zelf een heuse vakidioot op het gebied van PLC besturing en heeft bijna 15 jaar ervaring in de automatisering. Maar daar zit natuurlijk meer achter. Hoe wordt je zo een vakidioot met een echte passie voor techniek?

In het begin van de jaren negentig, mijn kindertijd, de tijd toen je nog naar de bibliotheek moest voor informatie, was ik al gefascineerd door computers en elektronica. Ik was eigenlijk al een kleine autodidact, want ik las graag de encyclopedieboeken van mijn ouders en huurde boeken over het maken van elektronische schakelingen. Mijn eerste schakeling was een zogenaamde potplantensensor en die liet een LED branden als de plant water nodig had. Halverwege de jaren negentig kreeg ik een "oude" PC en had ik een machine op mijn kamer. Dit was een Olivetti M19, inclusief alle boeken om hem te bedienen, voornamelijk met uitleg over MS-DOS en GW-BASIC. Ik typte hele pagina's uit het boek over naar mijn scherm en het was een overwinning als de code succesvol kon worden uitgevoerd. Uiteindelijk ergens rond mijn 10e levensjaar, kreeg ik les in wat we nu informatica noemen. Ik leerde vooral eenvoudige zaken te vertalen naar computerprogramma's en vanuit deze basis evolueerde dit in mijn tienerjaren naar het programmeren van meer complexere zaken in voornamelijk Pascal, Visual Basic en Delphi. In het late Windows 98 tijdperk kregen we internet via de telefoonlijn en toen werd het pas echt interessant. Ik hoefde niet echt meer naar de bibliotheek, want na wat geratel van de modem en een paar muisklikken had ik een oneindigheid aan informatie tot mijn beschikking. Vanuit mijn fascinatie voor abstractie en logica heb ik veel kennis opgedaan van ICT & elektronica en ben ik gaandeweg uitgegroeid tot een echte vakidioot.

evolution_of_light_bulbs

PassieTechniek toen, nu & straks

Dankzij de technologie van het verleden zijn we waar we nu zijn. De technologieën & automatiseringen gaan maar door, waardoor we nu van deadline naar deadline leven. Dit vraagt om slimme oplossingen waarbij we nieuwe technieken tot onze beschikking hebben. Dit alles dient de mens weer met gemak wat resulteert in eenvoud. Dit schept weer ruimte wat weer een nieuwe zin geeft. Dus het idee dat we processen kunnen vereenvoudigen geeft Ingeni een kick! Bedenkt u eens wat u kunt doen met de extra vrije tijd? Meer genieten van de kleinere dingen, of gebruikt u deze tijd om juist weer verder te groeien in materiele zin? Beide zijn een vorm van groei!

magnified_leaf

Doel & missieMaatwerk van de toekomst

Ingeni ziet dat alles draait om groei en aanpassing en in deze 'chaos' communiceert alles met elkaar en vinden voortdurend uitwisselingen plaats. Wij maken deel uit van dit proces en weten daarom dat er een grote behoefte is aan maatwerkoplossingen waarbij we streven naar een hoge mate van modulariteit. Doel van Ingeni is simpel, slim maatwerk leveren in automatisering waarbij u van begin tot eind in contact staat met een expert. Ingeni regelt het en zorgt samen met u voor de technologie van de toekomst. Omdat we beschikken over een netwerk van uiteenlopende professionals, zijn we ook zeker van onze missie.

agreement

Wat wij doenMouwen opstropen en...

Graag meedenken in te realiseren automatiseringssystemen. Een plan samen met U uitwerken met als doel een opdracht om de techniek van de toekomst te maken.
Als het complex blijkt te zijn en de investering erg hoog is, kunnen we samen werken aan een Rapid Development / Proof-Of-Concept traject.
Maar als u al een uitgewerkt plan heeft maar handen tekort komt heeft Ingeni diverse professionals in zijn netwerk om uw organisatie te ondersteunen op het gebied van (lead)engineering, productie & installatie. We werken graag samen op hoog maar vooral praktisch niveau.

Diensten

Ingeni levert zelf een breed scala aan diensten. Klik op een zeskant voor meer informatie. Kunt u niet vinden wat u zoekt, neem vrijblijvend contact op!

PLC engineering

Ontwikkeling en beheer van PLC software.

PLC engineering

Software engineering

Ontwikkeling en beheer van PC software.

Software engineering

Embedded engineering

Implementatie en programmeren van verschillende soorten microcontrollers.

Embedded engineering

Project management

Met onze kennis en ervaring kunt u Ingeni inschakelen voor de begeleiding van een project.

Project management

Storingsdienst

Mogelijkheid om 24/7 beschikbaar te zijn om op afstand samen te werken met uw technische afdeling om een oorzaak vast te stellen.

Storingsdienst

Hardware programmering

Configuratie van elektrische apparaten.

Hardware programmering

Research & Development

Ingeni helpt u graag om uw concept agile te ontwikkelen.

Research & Development

Lees meer

Research & Development

Wij helpen graag mee Uw ideeën van A-Z uit te werken. Zo kunnen wij ondersteuning bieden bij een PoC, R&D traject, Rapid Development...

"Proof-Of-Concept"

Is het concept haalbaar?

Een proof of concept (PoC) is de ideale methode om de praktische haalbaarheid te toetsen van een concept, idee of functionaliteit. Het wordt vaak toegepast in het beginstadia van productontwikkeling, waarbij het een middel is om te bepalen of het idee überhaupt gerealiseerd zou kunnen worden. Je zou kunnen spreken dat men de gestelde aannamens in de praktijk wilt testen. Normaliter ligt de focus op één punt, maar soms heeft het een samenhang wat mogelijk mee te nemen is in de PoC. Tevens komt het ook voor dat er meerdere PoC's nodig zijn. Het is dus heel belangrijk om een goede scope te definiëren.
Immers denkt u aan een PoC omdat de investeringskosten hoog liggen.

Ingeni kan u hierbij intern ondersteunen!
In de basis komt het neer op de volgende stappen:
 • Doel(en) en pakket van eisen.
 • Planning.
 • Team samenstellen.
 • De uitvoering.
 • Evaluatie/uitkomst PoC.

Eerst een kop koffieOriëntatie en documentatie

Tijdens deze sessie voeren we een oriënterend gesprek en leggen we de eisen en wensen vast. Het is belangrijk dat het hele vraagstuk past in een PoC en dat het niet een op zichzelf staand project is. Als de vraag past in een PoC, kunnen we het verder verwerken als een PoC project. Wij zullen dan het plan uitwerken en samen met u verder afstemmen en evalueren. Past het niet binnen een PoC, dan zorgen we ervoor dat u in ieder geval met een goed gevoel de deur uitgaat.

Uitwerken en evaluatieHet begint met een eerste voorstel

Nadat we het gesprek en de daarin vastgelegde eisen en wensen hebben verwerkt, komen we met een voorstel. Dit is een mogelijk startpunt waar we samen met u en het team via een nauw iteratief proces het project verder uitwerken. Wij begrijpen dat het team een waardevolle asset is binnen uw bedrijf en daarom is het noodzakelijk dat de doorlooptijd van de PoC zo kort mogelijk wordt gehouden. Vandaar de nadruk op een nauw iteratief proces.

UitkomstDe feiten op tafel

Ja of nee?
Er is natuurlijk meer te zeggen dan een eenvoudige ja of nee. Tijdens de PoC zijn verschillende aspecten en inzichten besproken. Denk aan onder andere obstakels, de ervaringen, risicoanalyse etc. Maar ook een inschatting van de te investeren kosten en tijd. Het is prettig om te weten waar u aan toe bent.

"Research&development"

U onderzoekt en Ingeni helpt ontwikkelen en/of adviseren.

Innovatie is van groot belang voor de concurrentiepositie van een bedrijf. Door middel van onderzoek en ontwikkeling wordt gezocht naar nieuwe producten en diensten om oplossingen te bieden die aan de behoeften van potentiële klanten voldoen. Veel bedrijven hechten daarom veel waarde aan R&D-afdelingen. Dit geldt vooral voor bedrijven die actief zijn op markten waar de technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Vanuit de overheid wordt dit dan ook gestimuleerd en wordt geregeld via de zogeheette Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Ingeni kan u hierbij intern ondersteunen!

OnderzoekBezint eer ge begint

Alvorens te ontwikkelen zal men onderzoek moeten doen. Tijdens dit onderzoek wordt aandacht besteed aan materialen en vormgeving. Ook wordt gekeken naar de technische specificaties die bij het ontwerp van het produkt aan de orde moeten komen. Ergonomische aspecten kunnen ook een rol spelen als het gaat om een product dat door mensen wordt gebruikt of bediend. Uiteraard moeten producten die in Nederland worden ontwikkeld ook voldoen aan strenge normen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Onderzoek is belangrijk omdat goed onderzoek kan voorkomen dat producten worden ontwikkeld die niet aan de gestelde eisen voldoen.

OntwikkelenDan het echte werk

Zodra men de informatie in de onderzoeksfase heeft geïdentificeerd, kan men de volgende fase ingaan, dit is de ontwikkelingsfase. De overgang tussen de onderzoeksfase en de ontwikkelingsfase is het maken van verschillende prototypes. De prototypes worden getest en er wordt gekeken of ze voldoen aan de normen en eisen. Als dit het geval is, kan men overgaan tot productie. Ontwikkeling is het daadwerkelijk ontwikkelen van producten. Het is belangrijk dat de informatie die tijdens de onderzoeksfase is verzameld, wordt gebruikt voor de ontwikkeling.

"Rapid Development"

Modulair ontwikkelen met snel resultaat.

Rapid Development is een projectmatige ontwikkelingsmethode die minimale planning vereist. Rapid Development stelt organisaties in staat om sneller systemen te ontwikkelen in tegenstelling tot de zogenaamde watervalmethode.Deze laatste methode gaat uit van fasen, die elkaar opvolgen en in elkaar overvloeien in het ontwikkelingsproces, als ware het een waterval. Eerst de definitie & analyse fase, dan het basisontwerp, gevolgd door het technisch & detail ontwerp, dan de bouw van de software, dan de testfase, dan de integratie van de software en het eindigt met beheer & onderhoud. Rapid Development is een oplossing voor niet-flexibele processen zoals de watervalmethode. Het bouwen van software applicaties op deze 'ouderwetse' manier duurt vaak erg lang, waarbij de requirements kunnen veranderden voordat het hele systeem ontwikkeld en opgeleverd is. Dit resulteert soms in onbruikbare applicaties.

Ingeni geeft de voorkeur aan deze methode.

GeïntegreerdModulariteit is de sleutel

Bij Rapid Development gaat het erom dat deze fasen niet van elkaar afhankelijk zijn, maar tegelijkertijd modulair worden ontwikkeld en uitgevoerd, waardoor een snellere en betere integratie van het softwaresysteem mogelijk is. Dit komt doordat het hele ontwikkelingsproces al in de planning is opgenomen, en waar nodig direct kan worden aangevuld, gewijzigd of bijgesteld. Rapid Development maakt hierbij gebruik van prototypes, die als werkmodellen fungeren en direct deel uitmaken van het eindproduct. Bij Rapid Development is er wel sprake van een gedetailleerde planning vooraf, waardoor het eenvoudiger is om wijzigingen in het ontwikkelproces op te nemen. Het team is klein en bestaat uit ontwikkelaars, experts en vertegenwoordigers van de klant, zodat bij de ontwikkeling van de software direct rekening kan worden gehouden met de wensen en behoeften van de klant.

HerbruikbaarRecyclen of upcyclen

Een belangrijk aspect van Rapid Development is het feit dat de ontwikkelde prototypes herbruikbaar zijn. Hierdoor is er weinig verspilling van tijd en moeite. Rapid Development richt zich op het verzamelen van de eisen en wensen van de klant door middel van workshops, focusgroepen en prototypes, die de klant tijdens het ontwikkelproces zal testen. Bestaande prototypes worden hergebruikt als bruikbare componenten. Dit creëert een continue integratie van nieuwe componenten en maakt een snelle levering aan de klant mogelijk.

Het rapid development loopt als volgt:
 • Fase1. Businessmodel.
 • Fase2. Datamodel.
 • Fase3. Procesmodel.
 • Fase4. Toepassing.
 • Fase5. Testen.
 • Fase6. Implementatie.

Contact

Geintresseerd? Vragen? Sparren?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan U graag te woord.

Bel Ingeni+31(0)6 25466976

WhatsappStuur een berichtje

LinkedInLinkedIn

FacebookIngeni

Verstuur een e-mail